ОБРОБЛЕНА СРІБЛОМ
ЗАКАЗ ВОДЫ ОНЛАЙН
doctors banner

Про воду

Одна з головних проблем сьогодні - це якість питної води. Питна вода повинна обов'язково відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, які гарантують її безпеку для здоров'я человека.Вода ТМ "Срібна роса" містить в своєму складі всі необхідні збалансовані неорганічні компоненти для нормального функціонування організму людини.

Контроль за якістю сировини і матеріалів, готової продукції, дотриманням технології виробництва здійснюється технологом на всіх етапах технологічного процесу відповідно до вимог діючих нормативних документів, санітарних правил для підприємств по обробці і розливу питної води. На підприємстві здійснюється постійний контроль фізико-хімічних і мікробіологічних показників. Контроль здійснює лабораторія підприємства, а також лабораторія СЕС і Держстандарту.

Очистка води
Система зворотного осмосу-пом'якшення води
Видув ПЕТ-пляшки
Розлив газованої та негазованої води об'ємом 0,5 дм3, 1,0 дм3, 1,5 дм3, 2,0 дм33, 1,0 дм3, 1,5 дм3, 2,0 дм3
Розлив негазованої води об'ємом 5,0 дм33
Упаковка в паки термоплівкою
Розлив негазованої води в бутлі об'ємом 19,0 дм33

Після глибокого очищення і знезараження вода має наступні органолептичні і фізико-хімічні показники:

Назва показника Норма Вихідна вода Очищена вода
Запах /бали/ не більше 2 0 0
Смак, присмак / бали / не більше 2 2 0
Кольоровість / градуси / не більше 10 20 <5
Каламутність / мг / дм3/ не більше 0,5 0,46 <0,005
Водневий показник 6,5-8,5 7,85 6,8
Окислюваність / мгО2 / дм3/ не більше 4,0 2,04 1,2
Аміак / мг / дм3/ не більше 0,05 <0,05 <0,05
Нітрити / мг / дм3/ не більше 0,1 <0,003 <0,003
Нітрати / мг / дм3 / не більше 10 0,59 0,46
Загальна жорсткість не більше 1,5-7,0 9,25 1,5-3,0
Сухий залишок / мг / дм3/ не більше 100-1000 1217 100-400
Хлориди / мг / дм3/ не більше 250 190 70-130
Сульфати / мг / дм3/ не більшее 250 432 100-300
Загальне залізо / мг / дм3/ не більше 0,2 0,38 <0,1
Свинець / мг / дм3/ не більше 0,01 <0,005 <0,005
Кадмій / мг / дм3/ не більше 0,001 <0,001 <0,001
Мідь/ мг / дм3/ не більше 1,0 <0,02 <0,02
Цинк / мг / дм3/ не більше 1,0 0,8 0,022
Ртуть /мг/ дм3/ не більше 0,0005 0,0002 0,0002
Миш'як / мг / дм3/ не більше 0,01 <0,001 <0,001
ОМЧ не більше 20 <100 <100
Загальні коліформи, ентерококи, E. Coli Не допускається Не виявлена Не виявлена
Ps.aeroginosa Не допускається Не виявлена Не виявлена

СЕРТИФІКАТИ

На воду ТМ «Срібна роса» отримано сертифікат відповідності, що підтверджує її якість. Також вода ТМ «Срібна роса» була досліджена в Українському інституті екології людини в м. Києві, де були отримані рекомендації і позитивні результати